Aile, Miras ve Eşya Hukuku, Boşanma İşlemleri

Özel Hukuk

 • Eşya Hukuku (Gayrimenkul, Tapu İptali, Zilyetlik, Taksim vb.)
 • Miras Hukuku (Tenkis, Vasiyetname Tenfizi, Mirasın Reddi vb)
 • Aile Hukuku (Boşanma, nafaka, velayet, ailenin korunması davaları, mal rejimi tasfiyesi vb)
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’ndan doğan davalar
 • Devletler Özel Hukuku’ndan doğan davalar
 • İdari Hukuk, Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh ceza

  Kamu Hukuku

 • Her türlü Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Askeri Ceza Mahkemeleri’nin görev alanına giren davalarda da avukatlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • İş, İcra ve İflas, Şirket Kurma ve Birleşmeler

  Borçlar Hukuku, Ticaret Huk.

  • İş Hukuku (Hizmet Tespiti, Kıdem-İhbar Tazminatı alacağı, İş kazaları, İşe İade davaları
  • Ticaret Hukukundan doğan davalar, Kambiyo Hukuku
  • İcra Takip İşlemleri, İcra ve İflas Hukukundan doğan davalar (İtirazın iptali, Menfi Tespit vb.)
  • Şirketler Hukuku, Şirket Kurma, Birleşmeler
  • Sigorta Hukuku